Java控制台打印九九乘法表

作者: 东坡下载 2010/10/14 11:47:10
源码一:

 /** *//**

 * MultiplicationTable.java

 * 打印九九乘法表

 * @author 邓超(CodingMouse)

 * @version 0.1 2008-5-6

 * 开发/测试环境:jdk1.6 + eclipse SDK 3.3.2

 */

 public class MultiplicationTable ...{

 public static void main(String[] args) ...{

 for (int i = 1 ; i <= 9 ; i++) ...{

 for (int j = 1 ; j <= i ; j++) ...{

 System.out.print(i + "*" + j + "=" + i * j + " ");

 }

 System.out.println();

 }

 }

 }

 执行效果一:

 1*1=1

 2*1=2 2*2=4

 3*1=3 3*2=6 3*3=9

 4*1=4 4*2=8 4*3=12 4*4=16

 5*1=5 5*2=10 5*3=15 5*4=20 5*5=25

 6*1=6 6*2=12 6*3=18 6*4=24 6*5=30 6*6=36

 7*1=7 7*2=14 7*3=21 7*4=28 7*5=35 7*6=42 7*7=49

 8*1=8 8*2=16 8*3=24 8*4=32 8*5=40 8*6=48 8*7=56 8*8=64

 9*1=9 9*2=18 9*3=27 9*4=36 9*5=45 9*6=54 9*7=63 9*8=72 9*9=81

 换汤不换药,改一下循环方式,就实现了一个倒置的九九乘法表:

 源码二:

 /** *//**

 * ResupinateMultiplicationTable.java

 * 打印倒置的九九乘法表

 * @author 邓超(CodingMouse)

 * @version 0.1 2008-5-6

 * 开发/测试环境:jdk1.6 + eclipse SDK 3.3.2

 */

 public class ResupinateMultiplicationTable ...{

 public static void main(String[] args) ...{

 for (int i = 9 ; i >= 1 ; i--) ...{

 for (int j = i ; j >= 1 ; j--) ...{

 System.out.print(i + "*" + j + "=" + i * j + " ");

 }

 System.out.println();

 }

 }

 }

 执行效果二:

 9*9=81 9*8=72 9*7=63 9*6=54 9*5=45 9*4=36 9*3=27 9*2=18 9*1=9

 8*8=64 8*7=56 8*6=48 8*5=40 8*4=32 8*3=24 8*2=16 8*1=8

 7*7=49 7*6=42 7*5=35 7*4=28 7*3=21 7*2=14 7*1=7

 6*6=36 6*5=30 6*4=24 6*3=18 6*2=12 6*1=6

 5*5=25 5*4=20 5*3=15 5*2=10 5*1=5

 4*4=16 4*3=12 4*2=8 4*1=4

 3*3=9 3*2=6 3*1=3

 2*2=4 2*1=2

 1*1=1

特别推荐

玩家留言 跟帖评论
查看更多评论